Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Ekonomiska sammanställningar/Förändringar av nämndernas ramar, sammanställning

Förändringar av nämndernas ramar, sammanställning