Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Ekonomiska sammanställningar/Förändringar av nämndernas ramar, specifikation

Förändringar av nämndernas ramar, specifikation

Förklaringar till tabell nedan: