Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Ekonomiska sammanställningar/Kassaflödesplan

Kassaflödesplan

Kassaflödesplanen utgår från det prognostiserade resultatet för 2015. Om resultatet blir högre/lägre eller investeringarna lägre än beräknat under 2015 förändras ingångsvärdet i planen.