Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Kommunens revisorer

Kommunens revisorer

Fullmäktiges presidium är budgetberedning för revisorernas budget och det nya presidiet föreslog en oförändrad ram för kommunens revisorer vilket också beslutades. Ramen utökas med 24 tkr för pris och lön 2016.

Ladda ner kommunens revisorers budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.