Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktiges ram utökas med 200 tkr för utökning av nivån för 25 årsgåvor. Därutöver utökas ramen med 149 tkr för pris och lön 2016.

Ladda ner kommunfullmäktiges budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.