Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ram utökas enligt tabell nedan. 

Ansvaret för SAAB Arena och Linköpings arena flyttas enligt beslut från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, nämndens ram minskar därför med 15 961 tkr.

Det finns riktade statsbidrag i budgetpropositionen som nämnden kan söka som uppgår till 1 557 tkr per år utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk och därmed belopp är osäkra.

Därutöver utökas ramen med 1 658 tkr för 2016 och 1 703 tkr för 2017 för pris och lön 2016.

Investeringar

Investeringsramen för kultur- och fritidsnämnden är 1 950 tkr för 2016, 25 400 tkr för 2017, 4 550 tkr för 2018 och 8 550 tkr för 2019. Ursprunglig ram var 1 250 tkr per år. Utökningen 2017 avser motionsspår Ekängen samt konstgräsplaner.

Ladda ner kultur- och fritidsnämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.