Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Ekonomiska sammanställningar/Nämndernas ramar

Nämndernas ramar

I tabellen ovan ingår en generell uppräkning för 2016 med 2 procent för löneökningar och 0 procent för prisökningar i nämndernas ramar.