Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ansvaret för HVB unga och HVB vuxna överförs till socialnämnden med 125 957 tkr per år.

Omsorgsnämndens ram utökas enligt tabell nedan. 

Därutöver utökas ramen med 11 774 tkr för 2016 och 12 046 tkr för 2017 för pris och lön 2016.

Investeringar

Investeringsramen för omsorgsnämnden är 2 039 tkr för 2016 och 358 tkr för 2017. Nämnden hade ingen investeringsram tidigare.

Ladda ner omsorgsnämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.