Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Ekonomiska sammanställningar/Resultaträkning

Resultaträkning

Skatteintäkterna är beräknade enligt SKL:s prognos 2015-10-08.