Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Valnämnden


Valnämnden

Valnämndens ram utökas med 56 tkr för 2016, 108 tkr för 2017, 112 tkr för 2018 och 114 tkr för 2019 för valnämndens fasta kostnader. Ramen utökas med 40 tkr 2017 för en valdistriktsöversyn samt med 150 tkr 2018 för 3 nya valdistrikt. Ramen för 2018 utökas även med 150 tkr för utbildning samt 300 tkr för inköp av sedelräknare. För genomförandet av riksdag-, region- och kommunval utökas ramen med 1 440 tkr för 2018 samt för EU-valet 1 060 tkr för 2019.

Ladda ner valnämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.