Budget 2016–2017/Budgetskrivelser, kommentarer och filmer/Sociala roteln – kommentar till budgeten

Trygg omsorg med människan i centrum

I Linköping ska den som är i behov av stöd kunna känna att ett gott och fullständigt liv är möjligt. Omsorgsverksamheten ska finnas för de som behöver den när de behöver den och präglas av trygghet, kompetens och hög kvalitet. Linköpings äldre ska få mer tid för omtanke och den som vill bo kvar hemma ska få stärkta förutsättningar att kunna göra det.

Inom äldreomsorgen finns kompetent och engagerad personal som gör sitt yttersta för att ge de äldre en så bra omvårdnad som möjligt. Men låg bemanning och för lite resurser för att kunna möta de behov som finns har under alltför lång tid fått prägla äldreomsorgen. Därför fortsätter vi att höja ambitionerna för äldreomsorgen i budgeten för 2016–2017 och förstärker bemanningen ytterligare, både dag- och nattetid.

Det som ytterst avgör hur man som äldre trivs på sitt vårdboende är personalens insatser. Med önskad sysselsättningsgrad ökar förutsättningarna för att personalen trivs och då ökar också engagemanget. Det i sin tur skapar förutsättningar för minskad personalomsättning och ökad trygghet för de äldre, som slipper att möta nya ansikten varje dag.

Fler äldre vill också bo kvar hemma. För att möjliggöra det och bibehålla äldres livskvalitet så långt det går investerar vi i förstärkt rehabilitering, hemsjukvård och trygghetsskapande teknik. Det gör att fler håller sig friska längre och själva kan styra över sitt liv och sin vardag.

Den som behöver vård ska inte hindras av köer. Detta är en stor utmaning inom omsorgen i Linköping och vi tar ett krafttag för att minska köerna till gruppboenden och socialpsykiatrin.

Vi höjer ambitionerna inom omsorgen i Linköping. Alla, ung som gammal, ska ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Mikael Sanfridson (S)

Kommunalråd med ansvar för sociala roteln