Budget 2016–2017/Budgetskrivelser, kommentarer och filmer/Filmer – intervjuer med rotelansvariga

Filmer – intervjuer med rotelansvariga

Rotlar

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar enligt nedan.

Ekonomi- och finansroteln

Ekonomi- och finansroteln ansvarar för kommunens samlade ekonomi- och finansverksamhet. Kommunstyrelsens ordförande är rotelansvarig.

Skolroteln

I skolroteln ingår barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Arenabolaget och Lejonfastigheter.

Samhällsbyggnadsroteln

I samhällsbyggnadsrotelns ansvarsområde ingår samhällsbyggnadsnämnden och bostadsbolaget Stångåstaden.

Arbetsmarknads- och bildningsroteln

I arbetsmarknads- och bildningsrotelns ansvarsområde ingår bildningsnämnden, näringslivsbolaget Nulink, Mjärdevi Science Park och fastighetsbolaget Sankt Kors.

Sociala roteln

I sociala roteln ingår socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden.

Miljöroteln

I miljöroteln ingår bygg- och miljönämnden och Tekniska verken.

Skolroteln

Jakob Björneke (S)

Arbetsmarknads- och bildningsroteln

Karin Granbom Ellison (L)

Miljöroteln

Nils Hillerbrand (MP)

Samhällsbyggnadsroteln

Elias Aguirre (S)

Sociala roteln

Mikael Sanfridson (S)